Memòria Democràtica

L’Ajuntament de Pollença crea el Departament de Memòria Democràtica amb la finalitat de proporcionar l’accés públic a informació sobre la violència i repressió exercides durant la Guerra Civil i la repressió franquista, així com de preservar la memòria de les víctimes, les proves dels crims comesos contra elles a través dels seus testimonis i documentació.

En aquest sentit, es complimenta l’establert en les lleis que estableixen que l’Administració Pública ha de facilitar l’accés públic a la memòria democràtica i que ha de garantir la transparència i la informació pública a través d’actuacions, iniciatives, projectes, actes, publicacions, normativa, documentació i arxius: Llei 10/2016, de 13 de juny, per a la recuperació de persones desaparegudes durant la Guerra Civil i el franquisme, Llei 2/2018, de 13 d'abril, de memòria i reconeixement democràtics de les Illes Balears i Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Així mateix, s’ha creat la Comissió Municipal de Memòria Històrica, un grup d’estudi per a la veritat, la justícia i la reparació que gràcies a la seva incansable tasca d’investigació. Entre d’altres tasques, ha elaborat:

  • El Cens de víctimes mortals, un informe sobre les víctimes de Pollença del cop d’estat i la Guerra Civil. Aquest document es pot visualitzar i descarregar al final de la pàgina. 
  • Les Causes Judicials del Franquisme, un informe que recull un resum de les causes judicials del Franquisme (1936-1939) relacionats amb el municipi de Pollença. Aquest document es pot visualitzar i descarregar al final de la pàgina.    També es pot consultar a la Biblioteca Municipal Can Llobera gràcies a les còpies cedides per l’Associació Memòria de Mallorca i altres persones dedicades a la investigació.
  • L’Informe sobre els assassinats i represaliats relacionats amb Pollença durant la Guerra Civil (1936-1939), elaborat per l’historiador Pere Salas Vives. Aquest document es pot visualitzar i descarregar al final de la pàgina. 
  • Les fitxes per a la col·locació de les Pedres de la Memòria – Stolpersteine

 

Projecte Stolpersteine i les Pedres de la Memòria

El projecte Stolpersteine aconsegueix que a cada indret on es sol·licita, necessàriament s'obri una recerca que dóna a conèixer la veritat i també el descobriment de noves dades que amplien els arxius. A més, compleix objectius i funcions importants per a la defensa dels drets humans: la difusió, la pedagogia, els arxius i l'ús d'aquests per a projectes artístics, a més de la denúncia pública i l'homenatge a les víctimes, i d'alguna manera, potser sense pretendre-ho, crea un arxiu de registres, en aquest cas de drets humans obert a tothom a una exposició permanent als carrers i places dels pobles. És l'únic arxiu al món a un espai públic i dispersat per tota Europa, que documenta els crims contra la humanitat del nazisme, els primers que van ser jutjats com a tals i que segueixen en l'actualitat, després de més de 70 anys dels fets, despertant l'interès i la creació d'iniciatives artístiques com la descrita.

A Pollença s’ha instal·lat una una placa dedicada al batle afusellat Pere Josep Cànaves. També s’ha col·locat una altra placa dedicada a les persones antifeixistes que defensaren el poble de Pollença el 19 i 20 de juliol del 1936 davant el cop d’estat. Les plaques es troben situades en terra davant el portal de l’Ajuntament que connecta amb l’escala que condueix al Calvari i a la paret de la mateixa entrada, respectivament.

Adreça

Claustre del Convent de Sant Domingo

Carrer Pere Josep Cànaves

07460 - Pollença

Horari: de 9 a 14 h

Contacte

Regidor: Miquel Àngel Sureda Massanet

Tècnica Coordinadora de Cultura: Marina Velasco Puigròs

971 53 01 08 – Extensió 234

672 062 681

cultura@ajpollenca.net