Policia Tutor

Contacte

  • Telèfon:  971 53 04 37
  • Mòbil: 606 401 728
  • Adreça: C/ de Munar, 16, Pollença
  • Correu: policiatutor@ajpollenca.net

Qui som els policies tutors?

Els policies tutors o de referència som agents de la Policia Local especialitzats en cooperar en la resolució de conflictes en l’entorn escolar (Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat, article 53 i).

Som col·laboradors propers a la comunitat educativa, i la nostra tasca consisteix a facilitar la resolució de problemes que inclouen les conductes de risc relacionades amb menors. A més, estam especialment dedicats a col·laborar amb el món educatiu i amb els professionals d’afers socials, sense perdre la nostra condició d’agents de l’autoritat i tot el que això representa.

On actuam els policies tutors?

ELS NOSTRES ÀMBITS D’ACTUACIÓ AMB MENORS SÓN:

L’entorn de les escoles.

Els espais públics.

Els locals i establiments públics.

Les noves tecnologies.

La millora del medi ambient.

ELS POLICIES TUTORS TREBALLAM EN XARXA AMB ELS DIFERENTS ORGANISMES PÚBLICS, I ESTAM COORDINATS AMB:

Els centres educatius.

Les forces de seguretat de l’Estat.

Els jutjats.

L’àmbit sociofamiliar.

Els serveis socials comunitaris.

Els serveis de protecció al menor.

QUINA ÉS LA NOSTRA FEINA COM A POLICIES TUTORS?

Treballar contra l’absentisme escolar.

Intervenir davant situacions de menors sense escolaritzar.

Vigilar l’exterior dels centres educatius.

Assessorar els equips directius en assumptes de seguretat pública.

Actuar davant incidents de vandalisme i danys a les instal·lacions escolars.

Col·laborar en la resolució de conflictes en l’àmbit escolar a petició dels centres.

Vetllar per eliminar el tràfic, el consum o la tinença de substàncies tòxiques il·legals a les escoles i el seu entorn.

Lluitar contra el consum del tabac a les escoles.

Fer reunions periòdiques amb els equips directius dels centres educatius.

Vigilar les conductes de risc, especialment l’assetjament escolar i els abusos sexuals a menors.

Millorar la seguretat viària a les zones escolars.

Participar activament d’educació viària.

Impartir xerrades informatives, preventives i orientatives sobre temes d’interès com Internet o legislació, adreçades tant a pares com a alumnes.

Col·laborar amb els centres escolars en l’aplicació dels manuals d’autoprotecció escolar, especialment en les evacuacions dels centres.