Procediment nomenar un AODL, funcionari interí, per programa

Publicat el

Es fan públiques les Bases i la convocatòria. El termini per presentar instàncies és de dia 22 de setembre a dia 1 d'octubre de 2023, ambdós inclosos. El formulari estarà a disposició a la seu electrònica.

Es fa pública la resolució d'admesos i exclosos provisionals, designació de  tribunal i  data de concurs de mèrits.

Es fa pública la resolució de desestimació d'al·legació, i aprovació de llista definitiva d'admesos i exclosos a la convocatòria de AODL.

Es fa públic l'anunci del tribunal qualificador amb la llista provisional de puntuació.

Es fa pública la convocatòria del tribunal per a l'estudi de les reclamacions presentades.

Es fa públic l'anunci del tribunal de revisió i proposta definitiva per a la constitució de la Borsa d'AODL.

Es fa pública la resolució de constitució de la borsa per a nomenaments interins d'AODL, als efectes corresponents.