Procediment per contractar bibliotecari-arxiver amb contracte laboral fix

Publicat el

Es fan públiques les Bases, el termini per presentació d'instàncies començarà més endavant i es comunicarà oportunament.

S'ha publicat la convocatòria al BOE.

El termini per presentar instàncies és de dia 24 de maig a 20 de juny, ambdós inclosos.

El formulari està a disposició a la seu electrònica.

Es fa pública la resolució d'admesos i exclosos provisional, designació de tribunal i fixació de data.

Es fa públic el resultat del primer exercici.