Procediment per contractar un/a Tècnic/a d'Educació, personal laboral fix

Dia 11-12-2023. S'han publicat al BOIB les Bases que regiran el procediment de selecció d'un/a tècnic d'educació, personal laboral fix.
Dia 12-02-2024. S'ha publicat la Convocatoria en el BOE. El termini per a la presentació d'instàncies es del dia 13 de febrer al 12 de març (ambdós inclosos).