Servei de Prevenció i Educació per a Infants i Joves

L’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de Pollença efectua actuacions de prevenció, suport i tractament en situacions de risc i vulnerabilitat dels menors i de les seves famílies.

Serveis Socials treballa en xarxa amb altres serveis com els educatius, els sanitaris o els de lleure, entre d’altres.

Ofereix:

  • Atenció, informació i assessorament a famílies amb menors.
  • Detecció i intervenció en casos de menors en situació de risc.
  • Assessorament en casos de dificultats en les relacions familiars.
  • Intervenció per a la prevenció i el tractament de l'absentisme escolar.
  • Derivació a altres serveis especialitzats de la xarxa de serveis socials.
  • Implementació de programes i serveis adreçats a infants en situació de risc i a les famílies (suport escolar, tallers de pares i mares, etc.) depenent de les necessitats detectades en el municipi.

Qui pot sol·licitar el Servei de prevenció i educació per a infants i joves?

Famílies o persones residents al municipi de Pollença.

Quins documents he de presentar o adjuntar per demanar el Servei de prevenció i educació per a infants i joves?

Els que siguin requerits pel personal tècnic durant la intervenció.

Què em costarà el Servei de prevenció i educació per a infants i joves?

És un servei gratuït.