Taula de comerciants

Definició:

El passat octubre el regidor de mercat, fires i comerç, Miquel Llobeta, sol·licità a l’àrea de participació ciutadana, un suport en la coordinació, assessorament i facilitació d’una taula de comerciants o del sector productiu al municipi. Aquest es conforma com un espai participatiu de deliberació i proposta entre les persones que representen aquest sector així com de sistematització de la relació amb l'Ajuntament.

De quina manera? 

Durant l’anterior legislatura l’Agenda de Desenvolupament Local va aconseguir agrupar i associar a gran part dels i de les comerciants. Actualment, aquesta oficina també vol integrar-hi la hosteleria i el sector del lloguer vacacional per tal d'aprofundir en la representativitat i pluralitat. 

Així doncs, l’objectiu de l’àrea de comerç és constituir una taula de comerciants que pugui traslladar a l’Ajuntament quines són les seves necessitats, demandes i anhels. Es tracta de superar el model actual basat en campanyes de promoció i subvencions al sector i apostar per una relació de diàleg i cooperació entre comerciants i Ajuntament.