Taula de joves

Definició?

Des del 2019 venim treballant amb l'àrea de joventut de l’Ajuntament de Pollença facilitant un espai de debat, identificació de reptes i cocreació de propostes pels i les joves del municipi. Hem fet un total de tres trobades, dues presencials i una de virtual. 

Finalitat? 

La finalitat és aconseguir que aquest òrgan sigui el màxim decisor en matèria juvenil tant en els afers que els involucren com en d’altres d'interès general. 

L'Assemblea jove permet desplegar dinàmiques de participació ciutadana on els i les participants es submergeixen en els mecanismes de la democràcia deliberativa en la mesura en que els espais que s’obrin són similars als laboratoris d’idees. A més, tot aquest procés el tanca i el torna a obrir l’avaluació i la rendició de comptes.

Així, s'aconsegueix una forma innovadora d’elaborar polítiques públiques atès que s’aposta per una perspectiva integradora, plural i transversal que aporti riquesa i pluralitat a les decisions.

Qui va participar?

Un total de 16 persones a la primera trobada, 14 a la segona i 8 a la tercera.

Quins temes es tractaren?

  • Reptes i necessitats del jovent de Pollença.
  • Definició, rol i funcionament de l’espai participatiu de joves.
  • Cocreació d'activitats d'estiu.