Pollença
Hotel Miramar
Panorama Pollença
Port de Pollença

Notícies

29-Març-2023
BORSÍ EXTRAORDINARI PER A NOMENAMENTS COM A PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ DE LA POLICIA LOCAL

Es fa pública la relació provisional d'aspirants a la borsa de policies, en ordre de major a menor puntuació.

28-Març-2023
Convocatòria ordinària del Ple
A celebrar el proper 30 de març de 2023, a les 19.00 hores, a la Sala de Plens.
21-Març-2023
ROCEDIMENT SELECTIU PER COBRIR 3 PLACES D'AUXILIARS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL, FUNCIONARIS DE CARRERA

Es publica la convocatòria dels aspirants que han sol·licitat revisió del segon exercici davant el tribunal.