Taula d'entitats esportives

Definició? 

El passat juliol de 2020 es va dur a terme la primera taula d’entitats esportives, que es configura com un espai de deliberació i proposta entre les entitats d’aquest sector i l’Ajuntament.

De quina manera? 

La intenció és lla facilitació d’un espai participatiu per deliberar i instigar el treball col·laboratiu a favor de la promoció de l’esport en el municipi. Per aquest motiu, l’estratègia va seguir dos moments: un primer d’aproximació a la realitat que es va fer a partir d’entrevistes qualitatives en profunditat a distints actors del sector i el segon, de creació d’un espai que permetés millorar els vincles, fer xarxa i afavorir les relacions. 

Qui va participar? 

Una trentena de persones que representaven un total de 19 entitats.

Quins temes es tractaren? 

Les temàtiques  que es varen abordar es sintetitzen en dues preguntes sobre les que es va reflexionar a la taula. 

  • Per una banda, què som, quins valors aportem a la societat i quins objectius tenim? 

  • I per altra banda, quins reptes i oportunitats sorgeixen tant per un club en particular com per totes les entitats en el context postcovid i quines eines tenim per afrontar aquests reptes?