Urbanisme i Llicències

L’Ajuntament de Pollença posa a disposició dels ciutadans la informació següent sobre la normativa urbanística del municipi, la concessió d’autoritzacions d’obres i els projectes municipals.

CITA PRÈVIA AMB ELS TÈCNICS MUNICIPALS

Per a consultes tècniques o jurídiques específiques amb relació a un expedient urbanístic podeu sol·licitar una cita, presencial o telefònica, amb personal tècnic municipal a l’enllaç següent:

ajpollenca.sedelectronica.es/citaprevia

 

Com puc sol·licitar una autorització d’obra o qualsevol altre tràmit relacionat amb Urbanisme?

 

On puc trobar la informació urbanística?

NORMATIVA DEL PLA TERRITORIAL INSULAR DE MALLORCA 

Trobareu tota la normativa al Pla Territorial Insular de Mallorca

NORMATIVA DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA DE POLLENÇA (PGOU)

Trobraeu la normativa urbanística vigent i que és d’aplicació al terme municipal de Pollença al visor del Consell

Plànols Pla General Municipal Pollença

Memòries del Pla General Municipal

Normativa urbanística vigent i que és d’aplicació al terme municipal de Pollença

EL PLA ESPECIAL DEL CENTRE HISTÒRIC

En aquest enllaç: Pla especial del Centre Històric podeu consultar les fitxes aprovades corresponents als elements catalogats en els plans especials de protecció del patrimoni arquitectònic. Conté els camps referents a la descripció de l'element i les possibles intervencions dins el marc de les normes dels plans de protecció.

També està a la vostra disposició el visor del Consell de Mallorca sobre el patrimoni històric

 

I si vull més informació?

ATENCIÓ EN LÍNIA

Per conèixer l’estat de tramitació en què es troba un expedient urbanístic podeu cridar al telèfon 971 532 810 o podeu enviar un correu a l’adreça electrònica infourbanisme@ajpollenca.net

Per fer una consulta en relació amb una informació urbanística general, tant tècnica com jurídica, podeu enviar un correu a l’adreça electrònica infourbanisme@ajpollenca.net