Pollença
Hotel Miramar
Panorama Pollença
Port de Pollença

Altres organismes

1- EMSER

2- RÀDIO

3- ESCOLA DE MÚSICA

4- RESIDÈNCIA

5- CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL

6- ÒRGANS COL·LEGIATS:

  • Consells escolars
  • Fons de Solidaritat Mallorquí
  • FELIB
  • Mancomunitat Nord de Mallorca
  • Autoritat de Gestió del paratge natural de la Serra de Tramuntana
  • Junta Rectora de la reserva natural de s’Albufereta
  • Assemblea General del Consorci d’aigües de les I.B.
  • Entitat Urbanística Col·laboradora de Conservació del sector UP-3 del PGOU Golf de Can Porquer
  • Junta de Compensació SECTOR UP 4 A Polígon Industrial
  • Consorci per a la Millora de les Infraestructures Turístiques i per al Foment de la Desestacionalització de l’Oferta de l’Illa de Mallorca
  • Consorci TIC Mallorca