Procés selectiu de constitució d'una borsa d'auxiliars de neteja, bugaderia i menjador de la Residència, personal laboral temporal

Publicat el

Dia 06-06-2024 es fan públiques les Bases específiques i convocatòria de la borsa d'auxiliars de neteja, bugaderia i menjador de la Residència, personal laboral temporal.

El termini de presentació d'instàncies serà de dia 7 a dia 20 de juny de 2024, ambdós inclosos.

Podeu presentar les instàncies a aquest tràmit de la Seu Electrònica.

Als fitxers relacionats trobareu el reglament de règim intern de la Residència Social de Sant Domingo.

Dia 28-06-2024 es fa pública la resolució d'admesos provisionals, atorgant un termini de 10 dies hàbils per al·legar, des de dia 1 a dia 12 de juliol (ambdós inclosos).