16 °C
Pollença
Hotel Miramar
Panorama Pollença
Port de Pollença

Carnet de Soci del Poliesportiu Municipal

Quins avantatges té fer-se soci del Poliesportiu i del Pavelló Municipal de Pollença i del Port de Pollença?

Si ets soci tens descomptes en el lloguer de pistes tant a Pollença com al Port de Pollença, descomptes en les activitats esportives municipals, accés lliure al gimnàs i al rocòdrom, descomptes a les piscines municipals tant de Pollença com del Port de Pollença.

Què hauré de pagar si em faig soci del Poliesportiu Municipal de Pollença i Port de Pollença?

Jove: (de 3 a 16 anys) 40,00 € (assegurança inclosa)

Adult: (de 16 a 65 anys) 60,00 € (assegurança inclosa)

Familiar: (unitats familiars) 70,00 € (assegurança inclosa a una persona, els altres hauran de pagar l’assegurança)

No hi pot haver cap soci sense assegurança.

Això vol dir que si som una família de tres pagarem 70,00 € i ens hi entrarà una sola assegurança? Haurem de pagar les altres dues assegurances?

Exacte. Per a tres persones d’una mateixa família pagareu 70€ més dues assegurances de 15€ cada una.

Què em costa una assegurança per ser soci del Poliesportiu Municipal?

15 € anuals

Instal·lacions

-Gratuïtats: entrada del rocòdrom i gimnàs.

-Preu especial per a les instal·lacions esportives municipals.

Activitats esportives

-Preu especial per a les activitats esportives municipals.

Piscina

- Preu Pollença 1'50 €, els mesos de juliol i agost gratuït.

- Preu Piscina Port 1,5 €, els mesos de juliol i agost gratuït.

Preus especials per a cursets de natació i abonaments per a la piscina.

Assegurança

 L’assegurança del Poliesportiu serveix per a totes les instal·lacions esportives municipals.

Quins avantatges té la gent gran (majors del 65 anys)?

Amb el pagament de l'assegurança tenen el carnet de soci gratuït.

És imprescindible que les persones que no arribin a aquesta edat presentin el carnet de pensionista.

Totes aquelles persones majors de 65 anys que disposin del carnet de soci del Poliesportiu Municipal de Pollença i Port de Pollença tendran l’activitat de Gimnàstica d’hivern per a gent gran gratuïta.

A més tendran preus especials per a les altres activitats i per a la natació.

Quina quota té l'assegurança?

L’assegurança en cas d'accident té un cost de 15€/anuals.

Per a què ens serveix tenir l'assegurança?

Aquesta assegurança cobreix qualsevol lesió física que es pateixi durant la realització d'activitats esportives dins les instal·lacions esportives municipals.

Si no es paga l'assegurança, es pot practicar alguna activitat esportiva dins les instal·lacions esportives?

Tothom pot practicar activitats esportives dins les instal·lacions esportives municipals pel seu compte, però si es vol realitzar una activitat dirigida amb monitor, ja sigui gimnàstica com natació, és obligatori pagar l'assegurança.

Garanties bàsiques

* Les podeu consultar a l'oficina de l'Àrea d'Esports.

Altres dades d'interès i normes d'ús:

Totes aquelles persones que practiquin activitats esportives al Poliesportiu estaran obligats a contractar l'assegurança.

La validesa del carnet acabarà el 31.12.2018

Per obtenir els descomptes cal presentar sempre el carnet de soci.

L'Ajuntament de Pollença, per raons tècniques, podrà limitar l'accés d'usuaris i abonats a les instal·lacions i serveis del Poliesportiu i Pavelló de Pollença.

L’accés a les instal·lacions serà lliure dins l'horari establert i els dies que a tal efecte estableixi l’òrgan de govern.

Caldrà satisfer puntualment les quotes anuals i els abonaments o suplements que regeixin l'ús d'instal·lacions i serveis.

S’hauran d’acatar les normes de funcionament de cada instal·lació, en cas d'infringir-les es podrà retirar el carnet, provisionalment o definitivament, sense dret a devolució de la taxa satisfeta.

Es respondrà personalment dels danys i perjudicis ocasionats als béns i instal·lacions del Poliesportiu i del Pavelló si se’n fa un ús inadequat.