17 °C
Pollença
Hotel Miramar
Panorama Pollença
Port de Pollença

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL

President: Sr. Batle o la persona en qui delegui (Regidor Sr. Antoni Cànaves Capllonch)

Vocals:

1. Vocal titular Regidor Sr. Miquel Àngel Sureda Massanet (Junts Avançam)

Vocal suplent Regidora Sra. J. Iliana Capllonch Cerdà (Junts Avançam)

2. Vocal titular Regidora Sra. Magdalena Seguí Cerdà (Junts Avançam)

Vocal suplent Regidor Sr. Andrés Nevado Rodríguez (Unió Mollera Pollencina)

3. Vocal titular Regidora Sra. Elionor Tugores Cifre (Tots per Pollença)

Vocal suplent Regidora Sra. Maria P. Buades Cifre (Tots per Pollença)

4. Vocal titular Sr. Guillem Barceló (Alternativa per Pollença)

Vocal suplent Regidora Sra. Marina Llobera Vicens (Alternativa per Pollença)

5. Vocal Regidor Sr. David Alonso García (Partit Popular)

Vocal suplent Sra. Isabel Cerdà Moragues (Partit Popular)