Pollença
Hotel Miramar
Panorama Pollença
Port de Pollença

CONTRACTE MENOR D'OBRES DE LA REFORMA DE LOCAL EXISTENT “LA TAVERNA”

Executar les obres objecte del projecte de Reforma del local existent, redactat per l’arquitecte Gabriel Cantarelles Reig, recollit en la documentació visada pel COAIB amb núm. 11/07274/2018 de data 20.08.18, visat núm. 11/11401/18 de data 19.12.18 i visat núm. 11/00666/19 de data 24.01.2019, així com també respecte del projecte d’activitat permanent menor de Centre de Reunió, redactat per l’enginyer tècnic industrial, Francisca Gamundí Frontera, per a dotar-lo dels acabats i de les instal·lacions necessàries per ser destinat a dit ús.

Nombre d'expedient
2341/2021
Data publicació
02-Desembre-2021
Termini presentació d'ofertes
13-Desembre-2021
Tipus de procediment
Tipus de contracte