Pollença
Hotel Miramar
Panorama Pollença
Port de Pollença

Economia

Sector primari

Aquest sector té poca importància dins del conjunt de l’economia local, tot i que si es compara amb la resta de les Illes Balears i de Mallorca, el pes és relativament superior, amb un 2,8 % de població dedicada al sector agrícola i pesquer, mentre a les Illes i a Mallorca és de l’1,8 %.

Sector secundari

El subsector més important és el relacionat amb el món de la construcció que acapara pràcticament tota l’activitat d’aquest sector (21,9 %). Aquest subsector sí que es pot considerar com un referent important de la base econòmica local. La resta d’activitats dins del sector secundari ocupen un lloc residual (7,7 %), tot i que en comparació amb la resta de l’illa són superiors.

Sector terciari

A banda de la rellevància de les activitats relacionades amb el comerç i la restauració, també s’ha d’esmentar que el 2010 en total hi havia a Pollença 75 establiments turístics (7.285 places). Els establiments turístics de Pollença representen el 4,8 % del conjunt de Mallorca, mentre que les places només suposen el 2,5 %.

Fotografies: Xesca Serra