Agrupacions

Agrupacions musicals de l’Escola de Música de Pollença

Un dels principals objectius de l’Escola de Música de Pollença és la pràctica en grup.

Malgrat que l’instrument és l’assignatura principal de l’alumne dins el centre educatiu, és la pràctica del conjunt instrumental la que donarà sentit a la seva activitat i que constituirà una font de plaer i recompensa a l’esforç realitzat.

Les agrupacions són diverses, algunes neixen arran dels grups de llenguatge musical, com són els grups corals o les agrupacions d’instrumental orff; altres des de les seves especialitats, com el grup de clarinets, flautes, saxòfons, xeremiers, percussió, flautes i corda fregada.

Durant el curs 03/04 l’Escola  va iniciar una nova etapa en la qual es va plantejar ser més oberta a totes les especialitats i tendències musicals. Aquest fet ha provocat la formació d’altres agrupacions com els grups de música moderna i la Big Band de l’Escola.

La Big Band i el conjunt instrumental són les agrupacions més nombroses, estables i representatives de l’Escola de Música.

La Big Band

La Big Band és una agrupació jove que neix juntament amb la nova etapa de l’Escola. El principal  objectiu d’aquesta agrupació va ser establir una nova via per a totes aquelles especialitats i alumnes que  s’incorporaven a l’Escola de Música sense deixar de banda la resta d’especialitats i alumnes que ja hi havia. La Big Band està formada per alumnes, exalumnes i professors de l’Escola de Música de Pollença. Actualment hi ha sis professors i deu alumnes.

El seu primer concert fou per la Fira de Pollença del 2003; també ha actuat en el cicle de Sons de Nit i per les festes del Port de Pollença.

El conjunt instrumental

El conjunt instrumental és l’agrupació que va néixer al mateix temps que l’Escola, és el planter de la Banda de Música de Pollença. Actualment està format per 24 alumnes de diferents especialitats: vent (clarinets, flautes, saxòfons, trompeta, trompa i trombons), corda (violins, viola, contrabaix i piano) i també electròfons (baix i guitarra elèctrica).

Els grups de cant coral i instrumental orff

Els grups de cant coral i instrumental orff sorgeixen dels alumnes que cursen llenguatge musical. Actualment hi ha dues agrupacions, una formada pels alumnes de 1r i 2n nivell i l’altra per la resta de nivells.

Altres agrupacions sorgeixen de les pròpies especialitats com el grup de saxòfons, clarinets, flautes, xeremiers, etc.

Els combos

Els combos són agrupacions que es formen a partir dels instruments del departament de música moderna. A part de les especialitats de l’aula de música moderna també s’hi pot trobar instruments de vent metall, saxòfons i piano.