Pollença
Hotel Miramar
Panorama Pollença
Port de Pollença

LA COMISSIÓ INFORMATIVA

La Comissió Informativa d'Assumptes Generals

Sessions ordinàries el divendres anterior als Plens ordinaris.

Funcions

Es tracta d'un òrgan de consulta, estudi i de control dels òrgans executius municipals integrada per representants de tots els grups polítics en proporció al nombre dels membres de cada grup, amb la finalitat de facilitar l’exercici de la gestió municipal.

A Pollença es celebra la Comissió Informativa d'assumptes Generals dictamina els assumptes que es debatran al Ple.