Sol·licitud carnet conductor taxi

Documentació a aportar
· Instància sol·licitant carnet conductor taxi núm. ______
· Compromís del propietari de la llicència del taxi concret, de presentar contracte i alta SS.
· Fotocòpia del DNI
· Fotocòpia del carnet de conduir en vigor
· Una foto de carnet
· Certificat mèdic.
· Liquidació 7,00€ (3.4)


Source URL: https://ajpollenca.net/arxius-i-documents/taxi/sollicitud-carnet-conductor-taxi