Pollença
Hotel Miramar
Panorama Pollença
Port de Pollença

Anàlisi per al manteniment i supressió de barreres arquitectòniques al centre cultural de pollença

07-Octubre-2014

Emplaçament: Centre Cultural de Pollença Tècnic: Serveis Tècnics Municipals. Mireia S. Capllonch Cifre Estudi: La intervenció que s’està analitzant és manteniment i la supressió de barreres arquitectòniques del Centre Cultural, que implicarà diferents actuacions:

  • Accessibilitat
  • Ascensor
  • Reforma banys (accessibles)
  • Canvi d’ús de la zona ocupada per la biblioteca, i re-ubicació diverses dependències

Centre cultural