Enquesta Àrea d'Igualtat

Aquesta és una enquesta que es fa des de l'àrea d'igualtat de l'Ajuntament de Pollença dirigida a tota la població del municipi a fi de conèixer la percepció ciutadana d'algunes temàtiques relacionades amb la igualtat, la diversitat afectivo-sexual i la violència de gènere. 

La intenció és la d'obtenir una informació més afinada a l'hora de proposar activitats i accions que pretenen  contribuir a tenir un municipi amb menys discriminacions i lliure de violències masclistes. 
 
T'animam a participar-hi!
Moltes gràcies per la implicació!