Pollença
Hotel Miramar
Panorama Pollença
Port de Pollença

L'Ajuntament de Pollença aprova un pressupost de 25,6 milions € pel 2022

27-Maig-2022

El Ple de l'Ajuntament de Pollença acordà ahir dijous l'aprovació inicial del pressupost general de l'Ajuntament per a l'exercici 2022.

 

"Es tracta d'un pressupost continuista i amb la vocació d'una tornada a la normalitat en l'activitat pròpia de l'Ajuntament", ha explicat David Alonso, segon tinent de batle i regidor d’Hisenda i Contractació.

El pressupost consolidat ascendeix a 25.693.559,34 €, el que suposa un increment del pressupost general del 4,54% respecte de l'any anterior. Compleix els objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

En l'apartat de personal s'aplica l'increment que marca l'Estat del 2% i es manté el 100% de la carrera professional.

Quant a inversions corrents, s'ha incrementat la partida respecte de l'any anterior fins a 433.000 €, que inclou, per exemple, adquisició de vehicles de policia (79.000 €), senyalització turística (14.000 €), rèpliques d'arcabussos (24.000 €), adequació de dependències (30.000 €), il·luminació de Nadal (50.000 €), vehicle elèctric per a l'Àrea de Serveis (55.000 €), millora de l’enllumenat públic (60.000 €) i equipament per a les habitacions de la residència (11.500 €), entre d’altres.

En aquest pressupost aprovat inicialment, també es poden veure les partides d'inversions incorporades de l'any anterior i que estan en execució en alguns casos, com és l'asfaltatge i empedrat de camins (642.000 €), rehabilitació i millora de carrers al voltant de la plaça Major (2,08 milions €), reforma del carrer de Formentor i la plaça de Miquel Capllonch (1,1 milions €), entre d’altres.

Hi ha partides que estan pendents d'altres administracions, com per exemple el condicionament de l'espai lliure de la Vinyeta del Pont Romà.

Quant a ingressos, per principi de prudència, atès que s'han aplicat reduccions en conceptes tributaris no es pot tenir la certesa del que es recaptarà i en el que té relació amb l'activitat econòmica, l'equip de govern municipal creu que hi haurà un increment (IAE, venda de localitats, etc.).

Sobre les partides de despesa corrent, citar breument que es continuarà renovant la flota de vehicles de la Policia Local, i es destinaran 79.000 € per a tal fi. En l’apartat de clavegueram, es dota la partida de serveis de sanejament amb 133.000 €. També cal destacar la dotació d'1.350.000 € per al servei de neteja viària, contractació que ja està en estudi.

L'Àrea de Medi Ambient tindrà una partida de 476.000 € del contracte del servei de seguretat de platges.

En Benestar Social s'han incrementat les partides d'ajudes per necessitats urgents, passant de 26.867,46 € a 60.000 € i la partida de compra d'aliments passa de 6.000 € a 123.000 €.

En Educació es mantenen les partides de subvencions a les APIMA i la de llibres i material escolar.

Pel que fa a Cultura s'han mantingut les subvencions nominatives a diferents entitats d'àmbit cultural de Pollença. També cal destacar la partida destinada a la celebració de l'Any Costa i Llobera de 16.150 €.

L'Àrea de Joventut recull partides de diversos projectes com el servei de voluntariat europeu, modificació de conductes, inserció sociolaboral juvenil i de prevenció de drogues que, atès que en aquests darrers dos anys no s'han pogut dur a terme, es treballa perquè en el 2022 sigui possible.

L'Àrea d'Esports manté les partides d'activitats esportives, aquàtiques i socorrisme a la piscina municipal. També les Estades Esportives d'Estiu, així com les subvencions als clubs i esportistes de Pollença.

En Turisme, destacar l'increment en les partides de promoció a fires especialitzades i de material institucional, com guies i DVD.

S'incrementa la partida de productes de neteja fins als 25.000 € i s'unifiquen les partides d'assegurances dels vehicles municipals.

En relació amb Transparència, destacar els canvis introduïts a les bases d'execució. I quant a contractes menors i contractes menors d'obres, ara es publiquen tots en el perfil del contractant de l'Ajuntament, facilitant als autònoms i petits empresaris del municipi poder fer feina per a l'Administració de manera més àgil.