Pare Noel 2023

Publicat el

DISSABTE 23 DE DESEMBRE

17:00 H RECORREGUT

Per els carrers: Mestral, Joan
XXIII, Roger de Flor, Llevant,
Vicenç Buades, Tramuntana i
Plaça Miquel Capllonch.

18:00 H ARRIBADA

Al Local de l’Associació de Veïns
del Port de Pollença i recollida de
cartes del Pare Noel

Pare noel