Pollença
Hotel Miramar
Panorama Pollença
Port de Pollença

Projecte d’adaptació i eliminació de barreres arquitectòniques de les habitacions de la Residència social Sant Domingo

08-Octubre-2014

Es projecta una reforma interior de les habitacions ubicades als antics porxos del claustre de Sant Domingo, suprimint les barreres arquitectòniques existents als banys i augmentant la inèrcia tèrmica de l’edifici.

Per febrer de 1990 l’arquitecte Miguel Borda Salsamendi va redactar el projecte bàsic i d’execució dels porxos de la residència de la tercera edat del convent de Sant Domingo. El projecte consistia en la rehabilitació i canvi d'ús dels porxos - magatzems municipals a habitacions amb bany propi. Els banys de les habitacions no compleixen el que estipula el Decret 110/2010 de supressió de barreres arquitectòniques i, a més, disposen d'una deficient ventilació. Els tancaments no tenen aïllament tèrmic ni acústic, i recentment s'han detectat taques d'humitat a la façana de l'edifici situada al carrer de Guillem Cifre de Colonya.

Per aquest motiu, l’Ajuntament de Pollença va decidir millorar la instal·lació municipal, per la qual cosa s’havien de solucionar els problemes descrits anteriorment, suprimir les barreres arquitectòniques adaptant els serveis higiènics de les habitacions, aïllar tèrmicament la façana confrontant amb el jardí interior i millor el funcionament intern de l'edifici.


Emplaçament: c/ del Bisbe Desbach cantonada c/ de Guillem Cifre de Colonya – Pollença

Projectista: Martí Ballester Comas – STM’s

Empresa contractista: Construccions Mulet Campins S.L

Pressupost obra: 219.999,99€ (Iva inclòs)

Dates d’execució: 14.10.13 – 16.04.14

Estat previ a la intervenció: Durant l’any 1990 es va redactar el projecte bàsic i executiu dels porxos de la residència de la tercera edat del convent de Sant Domingo. El projecte consistia en la rehabilitació i canvi d’ús dels porxos – magatzems municipals a habitacions amb bany propi.

Les cambres higièniques existents incompleixen la normativa actual de supressió de barreres arquitectòniques, fet que, si es té en compte que els seus usuaris són persones majors, dificulta el seu ús.