Pollença
Hotel Miramar
Panorama Pollença
Port de Pollença

Projecte de rehabilitació dels arcs del claustre de Sant Domingo

08-Octubre-2014

Amb la voluntat de conservar un element que forma part del patrimoni del municipi s’ha projectat la rehabilitació dels arcs i les columnes que hi ha al claustre que amb el pas del temps s’han anat degradant.

La intervenció que es va dur a terme en els arcs del claustre de Sant Domingo pot esser considerada bàsicament com obres de manteniment. Val a dir que totes les intervencions portades a terme als arcs s'han realitzat previ consens amb l'arquitecte municipal i les tècniques de la Direcció Insular de Patrimoni Històric.


Emplaçament: Claustre de Sant Domingo. Pollença

Projectista: Javier Oliver – STM

Empresa contractista: Refoart SL

Pressupost obra: 35.991,00€

Dates d’execució: 22.04.13 – 28.06.13

Estat previ a la intervenció: L’estat de conservació dels arcs i de les columnes que formen el claustre de Sant Domingo no és l’òptim. Les columnes presenten deteriorament en el motlluratge dels capitells i algun desperfecte en el fust sense arribar a comprometre l’estabilitat del conjunt. En els arcs és on les inclemències del temps han produït un deteriorament més significatiu de les voltes i del seu motlluratge, de manera que hi ha arcs complets que han perdut entre un i dos centímetres de gruix, mentre que alguns dels arcs presenten deterioraments que afecten ja masses importants de marès.