Pollença
Hotel Miramar
Panorama Pollença
Port de Pollença

Projecte de rehabilitació escalonada del Calvari

07-Octubre-2014

Es tracta d’una rehabilitació puntual de l’escalonada del Calvari, en la qual s’han fet les juntes i substituït les peces degradades, s’ha duit a terme la pavimentació de la clastra de l’oratori, l’adequació del mirador i la pavimentació i il·luminació del carrer de les Creus.

L’Ajuntament de Pollença va procedir a la rehabilitació de l’escalonada del Calvari, que consistí en fer les juntes i substituir les peces degradades en diferents trams, també es varen recol·locar les pedres encallades que havien estat mogudes i es varen canviar les voreres rompudes. A segons quins trams per reparar els escalons fets de pedretes, aquests es varen haver de desmuntar manualment i recuperar-los tot col·locant les pedretes de manera tradicional.

També es va pavimentar de bell nou la clastra de l’oratori i la del mirador. A més, es va instal·lar il·luminació al carrer de les Creus.


Emplaçament: Escalonada del Calvari i carrer de les Creus . Pollença

Projectista: Javier Oliver – STM

Empresa contractista: Amer e Hijos S.A.

Pressupost obra: 257.648 €

Dates d’execució: 8.04.13 – 28.06.13