Pollença
Hotel Miramar
Panorama Pollença
Port de Pollença

Notícies

30-Novembre-2022
Vols fer feina al projecte SoibReactiva 2022 a l'Ajuntament de Pollença? 
El  SOIB posa en marxa el programa SOIB Reactiva 2022 de contractació pública a Ajuntaments, Consells Insulars i Mancomunitats, durant 6 mesos.
24-Novembre-2022
Cobertura 1 plaça d'oficial de policia per promoció interna.

Es publiquen les Bases Específiques, la convocatòria sortirà més endavant.

18-Novembre-2022
PROCEDIMENT SELECTIU PER COBRIR 3 PLACES D'AUXILIARS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL, FUNCIONARIS DE CARRERA

Es fa pública la resolució  d'admesos provisional, la designació del tribunal i les dates previstes d'inici del proce

17-Novembre-2022
Convocatòria d'un borsí extraordinari per a personal funcionari interí de la Policia Local

El termini per presentar les instàncies és de dia 18 de novembre a dia 1er de desembre, ambdòs inclosos.

04-Novembre-2022
La Fira 2022