Pollença
Hotel Miramar
Panorama Pollença
Port de Pollença

Notícies

13-Març-2023
PROCEDIMENT SELECTIU PER COBRIR 3 PLACES D'AUXILIARS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL, FUNCIONARIS DE CARRERA

Es fa públic l'enunciat del segon exercici de l'oposició  per cobrir 3 places d'auxiliar d'administració general.

10-Març-2023
LLISTAT DELS SELECCIONATS 53è CERTAMEN BIENNAL D’ART DE POLLENÇA 2023

Ens complau de publicar la llista de seleccionats al 53è Certamen Biennal d'Art de Pollença 2023.

09-Març-2023
Procediment per contractar Bibliotecari-Arxiver, amb contracte laboral fix
Es fan públiques les Bases, el termini per presentació d'instàncies començarà més endavant i es comunicarà oportunament.
06-Març-2023
COBERTURA DE 2 PLACES D'OFICIAL DE POLICIA PER PROMOCIÓ INTERNA

Anunci BOIB proposta de nomenament d'oficials de policia i termini per presentar la documentació. 

03-Març-2023
BORSA D'ARQUITECTES FUNCIONARIS INTERINS

Es fa pública la relació provisional de la valoració dels mèrits per a la borsa d'arquitectes.