Pollença
Hotel Miramar
Panorama Pollença
Port de Pollença

Notícies

13-Febrer-2023
Nou termini per matricular-se a l'ESPA (ESO per Adults)
Els estudis d'ESPA (ESO per adults) del CEPA Alcudia, oferit al Centre Cultural Miquel Capllonch torna a obrir el termini de matrícula Febrer-Juny de 2023.
10-Febrer-2023
BORSA D'ARQUITECTES FUNCIONARIS INTERINS
Es fa pública la llista provisional d'admesos, la designació del tribunal i la data de valoració dels mèrits per a la constitució de la Borsa.
06-Febrer-2023
Proves selectives per cobrir dues places d’oficial de policia, per promoció interna, funcionari de carrera, mitjançant concurs oposició
Es fa pública la relació definitiva d'aspirants que ha superat el procediment selectiu
03-Febrer-2023
Convocatòria tribunal per estudi d'al·legacions
Podreu trobar el resultat del primer exercici així com els qüestionaris amb les respostes.
30-Gener-2023
Publicació resultat del primer exercici de l'oposició per cobrir 3 places d'auxiliars d'administració general
Podreu trobar el resultat del primer exercici així com els qüestionaris amb les respostes .
30-Gener-2023
Es fa pública la rectificació d'error de jornada de la plaça Assessor/a lingüístic

Es fa pública la rectificació d'error de jornada de la plaça Assessor/a lingüístic.