Pollença
Hotel Miramar
Panorama Pollença
Port de Pollença

Notícies

19-Maig-2023
PROCEDIMENT SELECTIU PER COBRIR 3 PLACES D'AUXILIARS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL, FUNCIONARIS DE CARRERA
L'adreça de correu electrònica que figura a l'edicte no és correcta.
18-Maig-2023
PROCEDIMENT SELECTIU PER COBRIR 3 PLACES D'AUXILIARS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL, FUNCIONARIS DE CARRERA
Es fa públic edicte d'obertura de tràmit d'audiència als aspirants que varen realitzar el segon exercici el passat dia 10 de març, en relació a dos recursos d'alçada interposats contra l'acord del tribunal de data 24 de març.
11-Maig-2023
COBERTURA 1 PLAÇA D'OFICIAL DE POLICIA PER PROMOCIÓ INTERNA, PER ESTABILITZACIÓ
Es fa pública la convocatòria per a la revisió del primer exercici i la realització del segon exercici. 
08-Maig-2023
SUBVENCIONS A LES EMPRESES QUE UTILITZIN EL CATALÀ COM A LLENGUA HABITUAL
El termini per presentar instàncies i justificar la subvenció finalitza dia 04 de desembre de 2023.
05-Maig-2023
XX EDICIÓ FIRA DEL VI POLLENÇA 2023
El 6 i 7 de maig al Claustre de Sant Domingo.
05-Maig-2023
COBERTURA 1 PLAÇA D'OFICIAL DE POLICIA PER PROMOCIÓ INTERNA, PER ESTABILITZACIÓ

 Es fa públic el resultat del primer exercici de les proves d'oficial de policia, als efectes pertinents.