Pollença
Hotel Miramar
Panorama Pollença
Port de Pollença

Notícies

05-Abril-2023
Oferta d'ocupació: Personal Administratiu
Oferta d'ocupació SOIB Joves Qualificats per l'Ajuntament de Pollença:
04-Abril-2023
BORSÍ EXTRAORDINARI PER A NOMENAMENTS COM A PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ DE LA POLICIA LOCAL
Es fa pública la convocatòria del tribunal per a l'aprovació de la relació definitiva de la borsa de policies.
04-Abril-2023
ELAC Maig 2023
En els diaris oficials s’ha publicat la convocatòria de les ELECCIONS LOCALS, AUTONÒMIQUES I ALS CONSELLS INSULARS a celebrar el diumenge 28 de maig.
29-Març-2023
BORSÍ EXTRAORDINARI PER A NOMENAMENTS COM A PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ DE LA POLICIA LOCAL

Es fa pública la relació provisional d'aspirants a la borsa de policies, en ordre de major a menor puntuació.