Pollença
Hotel Miramar
Panorama Pollença
Port de Pollença

Notícies

21-Març-2023
ROCEDIMENT SELECTIU PER COBRIR 3 PLACES D'AUXILIARS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL, FUNCIONARIS DE CARRERA

Es publica la convocatòria dels aspirants que han sol·licitat revisió del segon exercici davant el tribunal.

20-Març-2023
BORSA D'ARQUITECTES FUNCIONARIS INTERINS

Es fa públic el resultat de la revisió dels mèrits i la relació definitiva d'aspirants per constituir la Borsa de tre

20-Març-2023
PROCEDIMENT SELECTIU PER COBRIR 3 PLACES D'AUXILIARS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL, FUNCIONARIS DE CARRERA

Es fa pública la convocatòria del tribunal per a la revisió del segon exercici. 

14-Març-2023
BORSA D'ARQUITECTES FUNCIONARIS INTERINS

Es convoca el tribunal als efectes d'estudi de la revisió dels mèrits.