Pollença
Hotel Miramar
Panorama Pollença
Port de Pollença

ÒRGANS COL·LEGIATS

LLISTAT REPRESENTANTS ALS ORGANS COLLEGIATS

- Representant davant els consells escolars dels IES, CP, col·legi concertat, etc, ... del municipi: Regidor delegat d’Educació Sr. Antoni Cànaves Capllonch. (titular)

Sr. Josep Maria Villalonga Pericàs, personal laboral indefinit, tècnic superior d’orientació educativa (suplent)

- Representant davant el Fons de Solidaritat Mallorquí: Regidora delegada de Benestar Social Sra. Magdalena Seguí Cerdà (titular)

Sra. Aina Abrines Planas, personal laboral, (suplent)

- Representant davant la FELIB:

Sr. Batle Miquel Àngel March Cerdà (titular)

Regidor Sr. Bartomeu Cifre Bennàsar (suplent)

- Representant davant la Mancomunitat Nord de Mallorca:

Sr. Batle Miquel Àngel March Cerdà (titular)

Regidor Sr. Andrés Nevado Rodríguez (suplent)

- Representant davant l’Obreria del Puig: Regidor Sr. Bartomeu Cifre Bennàsar

- Representant davant l’Autoritat de Gestió del paratge natural de la Serra de Tramuntana

Vocal titular: Sr. Batle Miquel Àngel March Cerdà

Vocal suplent: Regidor Sr. Bartomeu Cifre Bennàsar (suplent)

- Representant davant la Junta Rectora de la reserva natural de s’Albufereta:

Vocal titular: Sr. Batle Miquel Àngel March Cerdà

Vocal suplent: Regidor Sr. Bartomeu Cifre Bennàsar (suplent)

- Representants municipals davant la l’Assemblea General del Consorci d’aigües de les I.B.:

Vocal titular: Sr. Batle Miquel Àngel March Cerdà

Vocal suplent: Regidor Sr. Andrés Nevado Rodríguez (suplent)

-Representant municipal membre de l’òrgan rector de l’Entitat Urbanística Col·laboradora de Conservació del sector UP-3 del PGOU Golf de Can Porquer, al Sr. Bartomeu Cifre Bennàsar /Regidor de la Corporació, responsable de la direcció i gestió de l’àrea d’ Urbanisme, Medi Ambient i Noves Tecnologies de l’Ajuntament de Pollença -

- Representant municipal membre de l’òrgan rector de la Junta de Compensació SECTOR UP 4 A Polígon Industrial Sr. Bartomeu Cifre Bennàsar /Regidor de la Corporació, responsable de la direcció i gestió de l’àrea d’ Urbanisme, Medi Ambient i Noves Tecnologies de l’Ajuntament de Pollença

-Representants municipals davant el Consorci per a la Millora de les Infraestructures Turístiques i per al Foment de la Desestacionalització de l’Oferta de l’Illa de Mallorca

Vocal: Sr. Batle Miquel Àngel March Cerdà

Vocal: Regidor Sr. Bartomeu Cifre Bennàsar

- Representants municipals que a continuació es relacionen en el Consorci TIC Mallorca:

Sr. Bartomeu Cifre Bennàsar, Regidor delegat d’Urbanisme, Medi Ambient i Noves Tecnologies (titular)

Sr. Miquel Àngel March Cerdà, Batle – President de l’Ajuntament de Pollença (suplent)