Denúncies

Com ho he de fer per presentar una denúncia?

Per presentar una denúncia us heu de dirigir al quarter de la Policia Local de Pollença, que es troba ubicat al carrer de Munar, número 16 de la localitat de Pollença, o bé a les dependències d’aquesta policia al Port de Pollença, carrer del Metge Llopis, número 1, a l’antiga escola Miquel Capllonch.

Quina documentació he de menester per presentar una denúncia?

Per presentar una denúncia heu de portar el Document Nacional d'Identitat (DNI), passaport o permís de conduir de qui presenta la denúncia, a més de qualsevol dada rellevant sobre el fet (identificació detallada dels fets, descripció de l'autor, testimonis, matrícules de vehicles, etc.) que es pugui aportar a la declaració i redacció de la denúncia.

Quin tipus de denúncia puc presentar?

A la Policia Local de Pollença poden presentar denúncies totes aquelles persones víctimes de fets tipificats en el Codi Penal i a les lleis penals especials pels diferents delictes i faltes dels quals hagin estat víctimes (robatoris, furts, agressions, etc.).

Horari d’atenció al públic:

Les 24 hores del dia.

En quin termini he de presentar la denúncia?

Tan aviat com us sigui possible des del moment en què es produeix el fet denunciable.

Observacions:

Atesa la naturalesa, extensió i/o importància del fet denunciat, l'assumpte pot ser tractat per la pròpia Policia Local i/o en coordinació amb altres cossos de seguretat, sempre sota les directrius i supervisió de jutjats i tribunals.