Pollença
Hotel Miramar
Panorama Pollença
Port de Pollença

Servei d’ajuda a domicili

Us pot interessar

 • Telèfon: 971 53 14 30 Pollença
 • Adreça: C/ de Sant Domingo, núm. 4, 1r
 • Horari: de 8.00 a 15.00 h.

 • Telèfon: 971 86 69 75 Port de Pollença
 • Adreça: C/ del Metge Llopis, núm. 1 (Centre Cultural Miquel Capllonch)
 • Horari: de 8.00 a 15.00 h.
 • Contacte

El Servei d’ajuda a domicili és una prestació que ofereix l’Ajuntament de Pollença i que inclou l’assistència a la persona mitjançant un conjunt integrat, organitzat i coordinat d’accions i serveis que poden ser prestats de forma conjunta o separada, segons quines siguin les necessitats dels usuaris. Aquest servei es presta principalment en el domicili de la persona usuària i s’orienta a resoldre els problemes o limitacions d’autonomia personal. L’Àrea de Serveis Socials de Pollença ofereix una atenció individual i personalitzada, un suport familiar i s’intenta evitar o retardar l’ingrés a institucions especifiques.

L’activitat d’ajuda a domicili pot incloure els treballs que s’assignaran d’acord amb les necessitats particulars de cada usuari/ària, les quals poden ser de tipus personal, psicosocial, domèstic, educatiu o assistencial.

Aquest servei s’ofereix els matins de dilluns a divendres, excepte els festius, i té una durada aproximada de 30 min. per dia de servei.

Qui pot sol·licitar el Servei d’ajuda a domicili?

 • Persones de més de 65 anys d'edat o pensionistes.
 • Persones amb discapacitat.

Com a excepció, també es pot oferir a famílies amb menors al seu càrrec o altres, depenent de les necessitats detectades.

Quins documents he de presentar o adjuntar per demanar el Servei d’ajuda a domicili?

 • Fotocòpia del DNI/NIE
 • Fotocòpia de la targeta sanitària
 • Informe mèdic
 • Núm. compte bancari

Què em costarà el Servei d’ajuda a domicili?

El cost del servei dependrà dels ingressos que tingui el/la beneficiari/ària. Per tant, el cost per dia de servei, podrà ser:

 • Menys de 250€ : 0€
 • De 250€ a 375€: 1'5€ per dia de servei.
 • De 375'01€ a 500€: 2€ per dia de servei.
 • De 500'01€ a 750€: 2'5€ per dia de servei.
 • Més de 750€: 3€ per dia de servei.