Pollença
Hotel Miramar
Panorama Pollença
Port de Pollença

Serveis

La nostra prioritat és oferir un servei de qualitat a la ciutadania i per això les nostres principals línies estratègiques s’encaminen a millorar la satisfacció dels ciutadans i ciutadanes, a aportar valor a les polítiques municipals i a optimitzar els recursos que estan al nostre abast.

Des de l’Àrea de Serveis de l’Ajuntament de Pollença gestionam la neteja d'edificis, les obres viàries que es duen a terme en els tres nuclis urbans (Pollença poble, Port de Pollença i Cala de Sant Vicenç), els camins i el cementeri, portam el manteniment de la xarxa d’enllumenat públic i clavegueram, així com jardins i mercats. Per dur a terme algunes d’aquestes tasques es contracten empreses privades, com és el cas de la neteja viària, la poda, l’enllumenat públic i altres, i alhora intentam obtenir el màxim profit de la nostra plantilla.

Al lloc web trobareu informació diversa sobre aquesta àrea, des de les passes que heu de seguir per eradicar el becut vermell fins a com ho podeu fer per comunicar qualsevol tipus d’incidència o per demanar el préstec de material i dependències municipals.