Pollença
Hotel Miramar
Panorama Pollença
Port de Pollença

Subvencions per a la millora de la imatge i el disseny dels establiments comercials de Pollença

S'adjunta certificat de l'acord de Junta de Govern Local.

Es fa pública la Proposta de resolució definitiva.

Es fa pública la Proposta de resolució provisional, atorgant als interessats un termini de 10 dies hàbils, des de dia 2 de desembre fins a dia 19 de desembre de 2016, ambdós inclosos, per presentar al·legacions.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de deu dies naturals, des de dia 30 d'agost de 2016 fins a dia 8 de setembre de 2016, ambdós inclosos.

El Ple de la Corporació en sessió extraordinària de dia 24 d' agost de 2016 ha aprovat la convocatòria i les bases reguladores de subvencions per a la millora de la imatge i el disseny dels establiments comercials de Pollença de l' any 2016.

Aquesta convocatòria es fa amb la finalitat de regular la concessió de subvencions econòmiques als establiments comercials del municipi, per a l'elaboració de projectes de millora de la imatge i disseny de l'establiment, tot perseguint la modernització i innovació dels negocis del municipi.