Cursos de catalán para adultos

Des del curs 2017-2018 l’organització dels cursos de català per a adults és a càrrec de l’Escola d’Adults (tel. 971866952).

El Servei Lingüístic s’ha ocupat de l’organització dels cursos de català per a adults durant vint-i-set anys, atès que una de les prioritats del servei en els seus inicis fou oferir a la ciutadania l’oportunitat d’adquirir els coneixements, tant orals com escrits, de la seva pròpia llengua o de la d’adopció. Per a la realització dels cursos de català l’Ajuntament de Pollença cada any signava un conveni, primer amb l’Obra Cultura Balear i els darrers setze anys amb l’Associació Paraula-Centre de Serveis Lingüístics de les Illes Balears.

Les àrees de Normalització Lingüística i Educació consideraren la conveniència d’unificar tota l’oferta educativa per a adults en l’Escola d’Adults, motiu pel qual els cursos de català ara també en formen part.