INSCRIPCIONS PER A LA RUA 2024

Teniu el tràmit electrònic al següent enllaç.

Si no teniu acreditació digital (DNIe, Certificat Digital o Cl@ve) podeu acudir a les OACs de Pollença o del Moll i vos faran la inscripció.

 

D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan
obligats a presentar la documentació a través de mitjans electrònics els subjectes següents:

  1. Les persones jurídiques.
  2. Les entitats sense personalitat jurídica.
  3. Les persones que exerceixen una activitat professional per a la qual es requereix col·legiació obligatòria.
  4. Qui representa una persona interessada que estigui obligada a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

 

Teniu tot seguit les Bases del Concurs i el cartell informatiu.